Majlis Khuddamul Ahmadiyya (MKA) er en av tre underorganisasjoner til Ahmadiyya Muslim Jamaat, som har mannlige medlemmer mellom 15 og 40 år. Organisasjonen søker å fremme brorskap blant bevegelsens ungdom og oppfordre dem til å bruke deres tid og krefter i beskjeftigelser som ikke bare er til fordel for menighetens medlemmer, men også resten av samfunnet og verden for øvrig. Denne underorganisasjonen ble etablert av Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad, må Allah være tilfreds med ham, den 2. kalifen i 1938.

MKA Norge ble etablert i 1974 og den første Qaid [leder] var Tanveer A. Nasir Dar. Lederskap på nasjonalt nivå ble dannet i 1981 og første nasjonale Qaid var Ch. Maqsood A. Virk. Den første president i Norge var Roy Abdul Qadeer. Nedenfor har vi liste over presidentene fra 1990 og frem til idag.

Tidsrom Navn
1990 - 1992 Roy Abdul Qadeer
1992 - 1994 Basharat Ahmad
1994 - 1996 Jamil Ahmad Qamar
1996 - 2000 Shahid Dar
2000 - 2000 Naeem Ahmad Khan
2000 - 2002 Ijaz Mohammed Qureshi
2002 - 2008 Abdul Monim
2008 - 2012 Zahoor Ahmad Ch.
2012 - Shan Ahmad Syed

MKA Norge er uten tvil den største majlis i Skandinavia, og har arrangert årlige sammenkomster siden etablering i 1981. I tillegg har den æren av å ha holdt 2 skandinaviske Ijtema, i 1988 og 1989.

Khuddam og atfal har stor iver for å gjøre frivillighetsarbeid, og vi finner utallige eksempler på dette opp gjennom årene. MKA Norge sto blant annet for restaurering og innvendig arbeid i Nor moske etter oppkjøpet i 1980. Organisasjonen deltok også i arbeid med å samle hjelpeforsyninger til støtte for rammede under Bosnia-krigen, fraktet og utdelte disse gjennom organisasjonen Humanity First. I 1995 var vi med på å lage demninger når Glomma gikk over sine bredder i forbindelse med flommen på Østlandet, bedre kjent som Vesle Ofsen.

De siste årene har det blitt arrangert frivillig dugnad 1. januar i forbindelse med opprydding av Vigelandsparken på Frogner - et tiltak som er blitt godt tatt i mot og har blitt omtalt flere ganger i media. Også i forbindelse med bygging av moskeen ved Furuset, Bait-un-Nasr moskeen, har det blitt gjort mye frivillig arbeid, og mer vil sikkert bli gjort i tiden fremover. Med etablering av moské på Furuset er vi også i gang med nyttårsdugnad i dette område. Fra året 2011 har også vår avdeling i Kristiansand begynt å følge opp denne tradisjonen.

Dessuten er MKA Norge sitt ansvar bevisst og tar samfunnsansvar gjennom samarbeid med forskjellige foreninger og organisasjoner slik som Alna for Alle, Humanity First, med flere.