Hvorfor tildekker muslimske kvinner seg i varmt vær?Det forventes av kvinner at de kler seg anstendig og på en måte som ikke viser deres kroppslige former til menn. Den løse kåpen eller ”jilbab” dekker kvinnens kropp og gjemmer hennes kroppslig form fra tilskuere. Tildekningen gjennom et løst ytterplagg beskytter en kvinne og innskjerper hennes ærbarhet, anstendighet og respekt.
Les mer …

Må muslimske kvinner tildekke seg?I den ærverdige Koranen blir kvinner formanet om å dekke til deres hoder og dra deres plagg over deres bryst. Type og grad av tildekning varierer likevel i forhold til situasjonen. Tildekning gir kvinner anstendighet, respekt og verdighet og beskytter henne fra skade og ondskap fra samfunnet ved å dekke hennes skjønnhet.
Les mer …

Islam er imot terrorisme!Islam avviser og fordømmer kategorisk alle former for terrorisme. Den verken rettferdiggjør eller gir dekning til noen som helst form for vold, om det er begått av en individuell, en gruppe eller en stat. Ifølge islam kan faktisk ingen religion godtgjøre vold og blodsutgytelse av en uskyldig mann, kvinne eller barn i Guds navn, da alle religioner ble åpenbart av Gud som sendte Sine profeter for å skape fred.
Les mer …

Konseptet med tildekning i islamIslam legger vekt på nære det forholdet mellom kropp og menneskets tanker. Ved å dekke til kroppen beskytter en sitt hjerte og tanker fra urenhet. For dette formålet er menn befalt å se ned eller bort fra kvinner og dekke seg til og kle seg på sømmelig vis. På samme måte er kvinner befalt å dekke seg til på sømmelig vis, herunder også sine hoder og bryst. Det endelige målet med tildekningen er renhet av hjertet.
Les mer …

Islam er ikke i strid med Vesten!Islam er ikke i krig med vesten. Islam er praktisert åpent i Vesten, noen ganger mer åpent enn land som påstår å være muslimske. Riktignok har det i de siste 50 årene vært en enestående vekst i antall moskeer i Nord-Amerika og Europa. Muslimer har mulighet til å følge deres religion og er i stand til å publisere bøker,  litteratur, være vertskap på åpne debatter om saker som berører deres religion og religiøse praksis med både troende og ikke troende.
Les mer …

Flere artikler …