muhammadMuhammadsaw var Islams profet og den som fikk åpenbart den endelige religionen av Gud. Han var født i en adel familie i år 570 e. kr. i Mekka, Arabia. Han var en etterkommer av Profeten Abrahamas. Bokstavlig betyr ordet Muhammad "prisverdig".
Les mer …

Ka'ba - det første bedehus

Islam er den raskest voksende religionen i verden. Ordrett betyr islam: fred og underkaste seg viljen til Allah, Skaperen.
Den ble grunnlagt av profeten Muhammadsa for 1400 år siden i Arabia. Profeten Muhammadsa mottok åpenbaring fra Allah hvor han ble fortalt at islam var den siste og mest fullkomne religionen for menneskeheten.

Les mer …

Det er vår plikt å informere våre medmennesker om islams sanne lære. I dagen samfunn hvor islam stadig er i fokus, er det mange som har spørsmål knyttet til islams lære. Vi har derfor laget en liten samling over spørsmål og svar som ofte blir stilt i tilknyttning til islam. Da denne delen av nettstedet er fortsatt under utvikling og vil oppdateres kontinuerlig, er vi åpne for nye spørsmål som du måtte ha. Så er det noe du spesielt lurer på, da er det bare å ta kontakt med oss.

Les mer …