islamDet er ingen straff for frafall i Islam. I realiteten legger islam vekt på vennlighet og toleranse når det gjelder tro. Det beste eksemplet på dette er følgende vers fra den ærverdige Koranen:
”Det er ikke tvang i religionen” (Kap. 2, vers 257)
Islam legger vekt på frihet I religionen. I kapittel 109 i den ærverdige Koranen leser vi:
”For dere (er det) deres religion, og for meg (er det) min religion.”
Les mer …

himmel-helveteDet korte svaret er ”Nei”. I islam er avgjørelsen om hvem som skal til himmelen og helvete fullstendig gitt til Gud, da Han alene har fullstendig viten om folks hjerter og om folks gjerninger. Det islam hevder er at det er en perfekt religion for menneskeheten, en religion for alle tider og folk. Vi lesere i Koranen:

”I dag har Jeg fullkommengjort deres religion for dere og fullendt Min nåde mot dere, og valgt Islam til deres religion.” (Kap. 5, vers 4)

Les mer …

Khilafat-Jublee-Logo-EN-small

Kalifatet eller Khilafat er en åndelig institusjon som følger profetdømmet. Den sørger for å etablere enhet, fremgang, rettferdighet og sikkerhet til tilhengere av en profet. Kalifen eller Khalifa er en profets åndelig arving, hans stedfortreder og underordnet. Han får sin autoritet fra hans profet og blir slik den sentrale autoritet for hans etterfølgere.

Kalifatet i den ærverdige Koranen

I kapittel 24, vers 56 leser vi: ”Allah har lovet de av dere som tror og handler rettferdig, at Han sannelig vil gjøre dem til etterfølgere på jorden, slik som Han skjenket etterfølgere (blant dem) før dere.”

Dette verset henspeiler til det faktum at etterfølgere vil bli etablert på jorden, akkurat som Gud etablerte etterfølgere blant folk som var før dem, og dette inkluderer konseptet av etableringen av Khilafat [kalifatet] etter tidligere profeters komme.

Les mer …

menneskeheten-profeterMuslimer mener at alle tidligere profeter var sendt av Gud og at de hellige skrifter var gudommelige åpenbaringer i deres originale form. På denne måten har alle lært om den absolutte enhet av Gud. To av seks trosartikler til muslimer er å tro på profetene til Gud og å tro på de hellige skrifter. Islam lærer at disse profetene og hellige bøkene var sanne i deres kilder og var sendt av den samme Gud som sendte Muhammadsaw som profet og åpenbarte Koranen til ham.
Les mer …

koranenDen ærverdige Koranen er Islams hellige bok. Det er de opprinnelige ordene til Allah som ble åpenbart til Profeten Muhammadsaw på arabisk. Ordet Qur'ân betyr noe som blir lest eller resitert ofte. Den innbefatter 30 deler og 114 kapitler. Den har vært uendret siden dens åpenbaring slik Koranen selv hevder (Den ærverdige Koranen, kapittel 15, vers 10)
Les mer …

Flere artikler …