forskjellAhmadi muslimer følger de samme hellige skriftene og læren som andre muslimer. Hovedforskjellen er at Ahmadi muslimer tror at Den utlovede Messiasas (også referert til som Mahdi i noen tekster) av den senere tid har ankommet og at han etablerte Ahmadiyya Muslim Jamaat i 1889. Det er en reformbevegelse som ikke har noen ny religiøs lov eller lære fordi den forsøker å forynge den sanne Islam som ble lært bort av den ærverdige profeten Muhammadsaw. Andre muslimer venter fremdeles på at denne reformatorens komme.
Les mer …

normoskeDet finnes mange kirker i dag i muslimske land som Egypt, Syria, Tyrkia, Pakistan og Indonesia. Det er religionsfriheten gitt i islam. Det er likevel riktig at noen land har gått mot dette islamske pålegget og forbyr felles bønn for ikke-muslimer. Dette er feil og helt uakseptabelt.

Profeten Muhammadsaw nektet aldri bygging av en kirke og han beordret heller ikke nedriving av kirker. Koranen nevner faktisk at muslimer må beskytte klostre, kirker og synagoger hvis de blir angrepet. Vi leser i Koranen:

”(Tillatelsen til å kjempe gis dem,) som er blitt drevet ut av sine hjem med urett, bare fordi de sa: Vår Herre er Allah (alene). Og om Allah ikke drev visse mennesker tilbake ved hjelp av andre mennesker, så ville visselig klostre og kirker og synagoger og moskeer, hvor Allahs navn ihukommes mye, være blitt revet ned. Og Allah vil visselig hjelpe den som hjelper Ham, for Allah er visselig sterk, allmektig.” (Koranen, kapittel 22, vers 41)

DavidstjerneIslam forlanger at muslimer respekterer folk som tilhører andre trosretninger. Dette inkluderer klart også tilhengere av jødedommen. Jødene blir sett på som en gruppe mennesker beskrevet som “Bokens folk”. Denne tittelen blir tildelt to grupper mennesker; jøder og kristne, som begge ble gitt retningslinjer direkte fra deres grunnleggere, henholdsvis Mosesas og Jesusas.
Les mer …

normoskeJa. Koranen hindrer ingen i å besøke en moské, gitt at de ikke er der for å skape uorden og ufred. Det er Guds hus som kan og bør bli brukt av alle for tilbedelse av Gud.  Kun avgudsdyrking er forbudt i en moské, men likevel kan alle komme på besøk. Denne betingelsen om avgudsdyrking er for å beskytte Ka’ba, og derfor gjelder for enhver moské, for å sørge for at det ville forbli en helligdom for de som tror på Guds enhet. Ifølge islam har ikke-muslimer også adgang til den hellige moskeen i Mekka og Medina.
Les mer …

Det er ingen straff i islam for blasfemi. Det er ikke skrevet om slik straff i den ærverdige Koranen eller i noen av tradisjonene av den ærverdige profeten Muhammadsaw. For å ha fred i samfunnet fremmer islam nødvendigheten av respekt for alle religioner, men fastsetter ikke straff for blasfemi til tross for krenkelse den medfører for de troende. Vi har flere tradisjoner av den ærverdige Profetensaw hvor Abdullah bin Ubayyee (hyklernes leder) kontinuerlig skjelte ut Profetensaw og motsatte seg ham hardt i Medina.
Les mer …

Flere artikler …