Ble islam spredt ved sverd?Nei, islam var som alle andre religioner gjenstand for undertrykkelse i en lang tid. Selv når muslimer fikk tillatelse til å bruke sverd til selvforsvar, fikk de klart forbud mot bruk av tvang.
Hadde muslimer adoptert en strategi med å utbre islam ved sverd, ville de ikke bare brutt med følgende grunnleggende læresetning i den ærverdige Koranen:
”Det er ingen tvang i religionen, for sannheten er visselig lett å skjelne fra løgnen...” (Kap. 2, vers 257)
Les mer …

lojalitet overfor landetIslam skiller ikke på lojalitet mellom ens tro og nasjon. Det forlanges av muslimer som nyter friheten med å kunne praktisere og forkynne sin tro at de ærer styret i landet de lever i og at de lever ordentlig og som lovlydige borgere.

De første tretten årene av Profeten Muhammadsaw sitt styre var hans følgesvenner forfulgte borgere i Mekka. Likevel løftet de aldri våpen mot de som undertrykket dem fordi de var i stand til å fullføre deres religiøse plikter. Det er berettet at Profeten Muhammadsaw har sagt:

”Kjærlighet til landet er en del av troen” (Sakhavi).

Muslimer er derfor pålagt å leve opp til denne edle læren og være lojale overfor deres land.

loverLydighet til et lands lover er en religiøs plikt. Koranen påbyr muslimer å være trofaste, ikke bare mot Allah og Hans profet Muhammadsaw, men også mot de som har myndighetene blant dem. Vi leser i Koranen:

”Å dere som tror, adlyd Allah og adlyd Sendebudet og dem som har myndgihet blant dere...” (Koranen, kapittel 4, vers 60)
Les mer …

Khalifatul Masih VMuslimer forsøker å følge det edle eksempelet til den ærverdige Profeten av islam. Den ærverdige Profetensaw hadde skjegg og bar turban, som begge deler var vanlig for menn på det tidspunktet og i det landet. Dessuten er denne sedvanen og disse tradisjonene enkle å følge. Å la skjegge gro har i flere tusen år vært knyttet til fromhet og manndom i mange ulike kulturer og sivilisasjoner, og er vanlig i flere religioner. I Sikhismen er skjegget sett på som en del av verdigheten og adelskap hos menn. I Jødedommen og Kristendommen lot ofte de eldste prestene skjegget gro. At de barberte seg ble sett på et tegn av skam og vanære. (jf. 1. Krøniker, 19:5)

Islam har fortsatt den edle tradisjonen hvor Profeten av Islamsaw oppmuntret til å la skjegget gro. Ibn Umar beretter: ”Allahs Sendebudsaw sa: ’Trim barten kort og la skjegget gro’”. (Sahih Bukhari, del 7, bok 72, nr. 781). Av denne tradisjonen kommer det fram at det ikke er en bestemt størrelse på skjegget, men at det bør være lenger enn barten. Barten bør ikke bli barbert helt bort og den skal ikke være for lang, da tradisjonen sier ”trim”. Siden et skjegg er skjønnheten til en mann så den bør også være velstelt.

”Vekst av skjegget er et av naturens tegn” (Muslim).

Den ærverdige Profetensaw lot også skjegget vokse. Den ærverdige Koranen befaler den ærverdige Profetensaw til å si:
”Om dere elsker Allah, så følg meg. Allah vil da elske dere” (Koranen, kapittel 3, vers 32).

Når det gjelder turban er det riktig å si at mange arabere og asiatiske muslimer har turban kun for sedvane, men det er intet religiøst krav om å bære turban. Grunnen til at muslimer kanskje har på turban er på grunn av at den reflekterer ånden i Islam som søker å minne folk på Gud. Muslimer blir ved bønn pålagt å dekke til deres hoder fordi de er i nærvær av sin Herre. Å dekke hodet er en måte å vise respekt overfor Gud. På liknende vis velger noen muslimer å dekke til deres hode på andre tidspunkter også for å minne seg selv på sin tro og Gud. Hvordan hodet skal dekkes er ikke beskrevet, så det kan variere fra lue og hatt til turban.

I asiatisk og arabisk kultur symboliserte turban også en lærd og vis person. Derfor ble det sett på som en gjenspeiling av hvordan en ekte muslim bør være, en som alltid er oppmerksom på sin Skaper og tilbøyelig for å søke kunnskap.

salatJa, Tahajjud bønn er den virkelige Taravih bønnen. Taravih bønn er en spesiell bønn bestemt for måneden Ramadan. Den må holdes hver natt gjennom Ramadan. Den holdes faktisk ved Tahajjud tid. Praksisen med Taravih etter Isja bønn ble tillatt under kalifatet til Hadrat Umarra for å muliggjøre det å be for de som på grunn av uunngåelige grunner ikke kunne holde Taravih bønn ved Tahajjud tid (som er før daggry). Likevel er det foretrukket å holde denne bønnen ved Tahajjud tiden.
Les mer …

Flere artikler …