loverLydighet til et lands lover er en religiøs plikt. Koranen påbyr muslimer å være trofaste, ikke bare mot Allah og Hans profet Muhammadsaw, men også mot de som har myndighetene blant dem. Vi leser i Koranen:

”Å dere som tror, adlyd Allah og adlyd Sendebudet og dem som har myndgihet blant dere...” (Koranen, kapittel 4, vers 60)


Et hvilket som helst land eller stat som garanterer religiøs frihet for tilhengere av ulike trosretninger, ikke bare Islam, må få lojalitet. Profeten Muhammadsaw la stor vekt på dette da han sa: ”Den som adlyder sin myndigheter, adlyder meg. Den som ikke adlyder sin myndigheter, adlyder ikke meg”. (Muslim)

Nåværende overhode av den verdensomspennende Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Masroor Ahmadaba, har også sagt:

”En sann muslim kan aldri heve hans stemme i hat mot sine medborgere, verken mot regjerende myndighet eller staten. Det er ansvaret til en sann muslim at han forblir lojal og retter seg etter loven i landet han er i.” (Innvielsesseremoni, Baitul Futuh, 11. oktober 2003)

Dette gjør det også klart at ifølge Islam må muslimer adlyde landets lover. I motsatt tilfelle betyr det at de ikke adlyder sin egen profet eller sin religion.