Khalifatul Masih VMuslimer forsøker å følge det edle eksempelet til den ærverdige Profeten av islam. Den ærverdige Profetensaw hadde skjegg og bar turban, som begge deler var vanlig for menn på det tidspunktet og i det landet. Dessuten er denne sedvanen og disse tradisjonene enkle å følge. Å la skjegge gro har i flere tusen år vært knyttet til fromhet og manndom i mange ulike kulturer og sivilisasjoner, og er vanlig i flere religioner. I Sikhismen er skjegget sett på som en del av verdigheten og adelskap hos menn. I Jødedommen og Kristendommen lot ofte de eldste prestene skjegget gro. At de barberte seg ble sett på et tegn av skam og vanære. (jf. 1. Krøniker, 19:5)

Islam har fortsatt den edle tradisjonen hvor Profeten av Islamsaw oppmuntret til å la skjegget gro. Ibn Umar beretter: ”Allahs Sendebudsaw sa: ’Trim barten kort og la skjegget gro’”. (Sahih Bukhari, del 7, bok 72, nr. 781). Av denne tradisjonen kommer det fram at det ikke er en bestemt størrelse på skjegget, men at det bør være lenger enn barten. Barten bør ikke bli barbert helt bort og den skal ikke være for lang, da tradisjonen sier ”trim”. Siden et skjegg er skjønnheten til en mann så den bør også være velstelt.

”Vekst av skjegget er et av naturens tegn” (Muslim).

Den ærverdige Profetensaw lot også skjegget vokse. Den ærverdige Koranen befaler den ærverdige Profetensaw til å si:
”Om dere elsker Allah, så følg meg. Allah vil da elske dere” (Koranen, kapittel 3, vers 32).

Når det gjelder turban er det riktig å si at mange arabere og asiatiske muslimer har turban kun for sedvane, men det er intet religiøst krav om å bære turban. Grunnen til at muslimer kanskje har på turban er på grunn av at den reflekterer ånden i Islam som søker å minne folk på Gud. Muslimer blir ved bønn pålagt å dekke til deres hoder fordi de er i nærvær av sin Herre. Å dekke hodet er en måte å vise respekt overfor Gud. På liknende vis velger noen muslimer å dekke til deres hode på andre tidspunkter også for å minne seg selv på sin tro og Gud. Hvordan hodet skal dekkes er ikke beskrevet, så det kan variere fra lue og hatt til turban.

I asiatisk og arabisk kultur symboliserte turban også en lærd og vis person. Derfor ble det sett på som en gjenspeiling av hvordan en ekte muslim bør være, en som alltid er oppmerksom på sin Skaper og tilbøyelig for å søke kunnskap.