lojalitet overfor landetIslam skiller ikke på lojalitet mellom ens tro og nasjon. Det forlanges av muslimer som nyter friheten med å kunne praktisere og forkynne sin tro at de ærer styret i landet de lever i og at de lever ordentlig og som lovlydige borgere.

De første tretten årene av Profeten Muhammadsaw sitt styre var hans følgesvenner forfulgte borgere i Mekka. Likevel løftet de aldri våpen mot de som undertrykket dem fordi de var i stand til å fullføre deres religiøse plikter. Det er berettet at Profeten Muhammadsaw har sagt:

”Kjærlighet til landet er en del av troen” (Sakhavi).

Muslimer er derfor pålagt å leve opp til denne edle læren og være lojale overfor deres land.