Islam er ikke i strid med Vesten!Islam er ikke i krig med vesten. Islam er praktisert åpent i Vesten, noen ganger mer åpent enn land som påstår å være muslimske. Riktignok har det i de siste 50 årene vært en enestående vekst i antall moskeer i Nord-Amerika og Europa. Muslimer har mulighet til å følge deres religion og er i stand til å publisere bøker,  litteratur, være vertskap på åpne debatter om saker som berører deres religion og religiøse praksis med både troende og ikke troende.


Det er også verdt å merke seg at islam er en global religion og har tilhengere både i vest, øst, nord og sør. Det er millioner av muslimer i vestlige land. I den nyere historie hadde den islamske den islamske sivilisasjon sin topp i Spania da muslimer, jøder og kristne levde et fredlig liv side om side. Islam har ingen interesse i å ha krig med Vesten eller noen andre deler av verden, da den forsøker å forfremme fred med alle. Koranen lærer muslimer faktisk å leve i vennlighet og å ha rettferdige avtaler med folk fra alle bakgrunner (Koranen, kapittel 60, vers 9 og kapittel 4 vers 37).

Ingen nasjon kan påstå å ”eie” islam eller å ha eksklusiv tilgang til troen, da det er en universell religion for all menneskeheten. Arabere har en spesiell tilknytning til islam på grunn av de store historiske begivenhetene da islam ble grunnlagt og det faktum at den ærverdige Profetensaw ble født og levde i Arabia. Den ærverdiege Koranen ble også åpenbart på arabisk. Dette kan gi inntrykk av at når det er strid mellom arabiske land og Vesten, at islam også er i en konflikt. Faktum er at det er politiske tvister som ikke har noe med religionen islam å gjøre. På samme måte som når det konflikter mellom kristne land og andre land, så har ikke dette noe med læren til Jesus å gjøre.