Islam er imot terrorisme!Islam avviser og fordømmer kategorisk alle former for terrorisme. Den verken rettferdiggjør eller gir dekning til noen som helst form for vold, om det er begått av en individuell, en gruppe eller en stat. Ifølge islam kan faktisk ingen religion godtgjøre vold og blodsutgytelse av en uskyldig mann, kvinne eller barn i Guds navn, da alle religioner ble åpenbart av Gud som sendte Sine profeter for å skape fred.

Ordet islam betyr fred, som er det motsatte av terror. Alle muslimer er forpliktet til å opprettholde fred. Dette konseptet er så dypt rotfestet i Islam at den ærverdige Koranen beskriver sanne muslimer som: ”...Og Den nåderikes (sanne) tjenere er de som vandrer i ydmykhet på jorden og når noen uvitende taler til dem, sier de: Salam (fred).” (kapittel 25, vers 64)

Den ærverdige Koranen kjemper for hellighet av liv: ”... den som dreper et menneske, hvis det ikke er for (mord på) et menneske eller for opprør i landet, så skal det (for ham) være som om han har drept hele menneskeheten. Og den som lar det leve, så skal det (for ham) være som om han holdt hele menneskeheten i live...” (kapittel 5, vers 33)

Det er det samme den ærverdige Profetens (saw) har sagt: ”Den største av Al-Kaba’ir (den største synd) er (1) å gjøre andre likverdige med Allah i tilbedelse, (2) å drepe et menneske, (3) å ikke ære ens foreldre, (4) å avgi en falsk forklaring eller å være falsk vitne. (Bukhari, del 9, bok 83, nr. 10)

I sin berømte farvelpreken sa den ærverdige Profeten (saw): ”Å ta noen sitt liv eller hans eiendeler eller å angripe hans ære er en urettferdighet og er en like stor synd som å krenke helligheten av denne dag, denne måned og dette området” (Siha-e-Sitta).

Dette lar ikke noe tvil bli igjen om at i islam er det absolutt ingen rettferdiggjørelse av terrorisme.