Konseptet med tildekning i islamIslam legger vekt på nære det forholdet mellom kropp og menneskets tanker. Ved å dekke til kroppen beskytter en sitt hjerte og tanker fra urenhet. For dette formålet er menn befalt å se ned eller bort fra kvinner og dekke seg til og kle seg på sømmelig vis. På samme måte er kvinner befalt å dekke seg til på sømmelig vis, herunder også sine hoder og bryst. Det endelige målet med tildekningen er renhet av hjertet.

Det finnes mange måter å dekke seg til på. En av måtene er kjent som Hijab. Formålet med hijab (slør) i islam er først og fremst å vekke tanker om ærbarhet både hos menn og kvinner. Kvinner er formanet i den ærverdige Koranen til å dekke sine hoder og dra deres plagg over deres bryst. Menn er befalt i den ærverdige Koranen å senke deres blikk.

I kapittel 24, vers 32 sier Allah: ”Og si til de troende kvinner, at de (på samme måte) skal senke sine blikk (når de ser fremmede menn), og bevare sin dyd og ikke åpenbare deres (naturlige og kunstige) skjønnhet, unntatt det som ikke lar seg skjule, at de skal trekke deres hodeplagg over deres bryster og ikke vise deres skjønnhet, unntatt overfor deres ektemenn eller deres fedre eller deres ektemenns fedre eller deres sønner eller deres ektemenns sønner eller deres brødre eller deres brorsønner eller deres søstersønner eller (dydige) kvinner (som er) deres (venninner) eller dem deres høyrehender besitter eller deres mannlige tjenere, som ikke besitter noen kjønnsdrift, eller barn, som ikke har noen forståelse for kvinnelige skjulte kjønnsdeler. Og de skal ikke slå deres føtter hardt ned (for å vekke oppmerksomhet), slik at det de skjuler av deres skjønnhet, blir kjent. Og vend dere til Allah alle sammen, dere troende, for at det må gå dere vel.”

Muslimske kvinner har på seg hijab og løse klær for å oppfylle overnevnte påbud fra Gud. Det oppmuntrer dem til å være sømmelige og ikke kle seg slik at menn blir tiltrukket. Hijab er en beskyttelse for muslimske kvinner mot uønsket stirring og oppmerksomhet fra menn.

En kvinne med hijab blir oppfattet av tilskuere til å beskytte sin ærbarhet. Hun gir en klar beskjed – hun ønsker ikke at menn skal se på henne.