Må muslimske kvinner tildekke seg?I den ærverdige Koranen blir kvinner formanet om å dekke til deres hoder og dra deres plagg over deres bryst. Type og grad av tildekning varierer likevel i forhold til situasjonen. Tildekning gir kvinner anstendighet, respekt og verdighet og beskytter henne fra skade og ondskap fra samfunnet ved å dekke hennes skjønnhet.

I kapittel 33, vers 60 i den ærverdige Koranen, sier Allah:
”Å, Profet, si til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinner, at de skal trekke deres ytre kåper (tett sammen om og over seg når de går ut). Dette er det beste, så de kan gjenkjennes og så de ikke forulempes, og Allah er Tigivende, Barmhjertig.”

I lys av denne befalingen velger noen kvinner å dekke sitt ansikt mens andre foretrekker å kun dekke deres hoder, som begge er lovlige tolkninger ifølge diverse islamske skoler. Noen velger et kompromiss mellom de to ved å dekke til deres ansikt når de har sminke på seg.

Tildekning kan ha mange former. Betegnelsen hijab tar for seg det å dekke til hodet og nakke, men ikke ansiktet. Denne hodedekningen kommer i mange former og design, men hovedformålet for de alle er å dekke hele håret deres. Med niqab forstås det generelt klær som dekker til både ansiktet og hodet, som enten viser øynene eller har netting foran øynene.

Burqa er et klesplagg som dekker både hodet, ansiktet og kroppen til en kvinne fra hode til tå, men som tillater henne å se med en form for tøy/netting i området rundt øynene. Denne type tildekningen er oftere å se i Midtøsten enn i Vesten og er måten noen muslimske kvinner velger å dekke seg til på. Kulturelle tradisjoner har også innflytelse på hvilken type tildekning som kvinner foretrekker å bruke.

Å dekke hodet er ikke et konsept bare forbundet med islam, men er også funnet i bibelsk litteratur. Bibelen lærte kvinner å dekke seg til lenge før islam. I det Gamle Testamentet kan vi lese: “Da Rebekka så opp og fikk øye på Isak, steg hun raskt ned fra kamelen. Hun spurte tjeneren: «Hvem er den mannen som kommer imot oss borte på marken?» Tjeneren svarte: «Det er herren min.» Da tok hun sløret og dekket seg til.” (1. Mosebok, kapittel 24, vers 64-65).

I det Nye Testamentet kan vi lese: “Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt. Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet.” (1. Korinterbrev, kapittel 11, vers 5-6).

Det er ingen lov i islam som sier at en kvinne skal straffes for ikke å tildekke seg og ifølge Islam har ingen mann rett til å tvinge en kvinne til å tildekke seg. Han kan, hvis han har autoritet over en kvinne, i form av å være hennes ektemann, far eller bror, formane, be om eller som far forlange av hans datter, men har absolutt ingen rett til tvinge en kvinne til å bære hijab.

Kvinner tilrådes likevel sterkt til å tildekke seg på passende vis for å opprettholde deres ære og verdighet. Kanskje synet på tildekning som en hemmende faktor for frihet og likhet skyldes en reaksjon på den opprinnelige bibelske kunngjøringen fra Paulus lære: ”Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn.” (1. Korinterbrev, kapittel 11, vers 7-10).”

Ifølge Paulus er tildekning et tegn på en manns myndighet over henne. Det er mulig at Paulus’ uttalelse har ledet mange i vesten til å se på tildekningen som et symbol på mindreverdighet, underdanighet og nedverdigelse. Sett i kontrast til dette uttrykker tildekningen i islam anstendighet, ærbarhet og respekt i tillegg til å fungere som beskyttelse.