Nei, det avvises kategorisk fra den ærverdige Koranens side. Den sier klart og tydelig at det er forbudt å ta sitt liv ved for eksempel selvmord.
”... og drep ikke dere selv, sannelig, Allah er Barmhjertig mot dere. Og den som gjør dette med onskap og urettferdighet, ham skal Vi snart la brenne i Ilden, og dette er lett for Allah” (kapittel 4, vers 30 – 31).

Selvmord innebærer ikke noe mindre enn mord og er derfor frastøtt i islam, en religion som forkjemper hellighet av livet.
”...den som dreper et menneske hvis det ikke er for (mord på) et menenske eller for opprør i landet , så skal det (for ham) være som om han har drept hele menneskeheten. Og den som lar det i live så skal det (for ham) være som om han holdt hele menneskeheten i live. (kapittel 5, vers 33).

Forbudet mot selvmord finnes også i den ærverdige Profetens (saw) utsagn: ”Og hvem enn som begår selvmord med et lite stykke jern vil bli straffet med samme stykke jern i helvetets ild.”

Jundab beretter at Profeten (saw) sa: ”En mann var skadet og begikk selvmord. Da sa Allah: ”Min tjener har med hensikt tatt sitt liv i hast, så Jeg forbyr paradiset for ham” (Bukhari del 2, bok 23, nummer 445).

Selvmord er derfor ubetinget forbudt. Når det er brukt som mekanisme for å drepe andre blir det en enda større synd. Som en protest mot forsettlig selvmord har den ærverdige Profeten (saw) forbudt å delta i begravelsesbønnen til en som har begått selvmord, med mindre personen var mentalt syk.