Den ærverdige Koranen sier at troende, uten forskjell, er likestilte og kun rettferdige handlinger opphøyer en person over en annen. Muslimer har derfor veldig høy respekt for rettferdige og gudfryktige menn og kvinner. Islams historie forteller oss også at både menn og kvinner har gjort tjenester innen mange områder som å være lærere, leger, ledere og selv som soldater i strid da muslimer ble angrepet.


Islam erkjenner likevel at slik likestilling ikke betyr at menn og kvinner er helt like. Islam bemerker deres forskjellige fysiske og emosjonelle styrker. Ut i fra dette synet fastsetter det deres nøkkelroller i livet. Rollene er derfor ikke et spørsmål om overlegenhet eller underlegenhet, men et spørsmål om naturlige kapasiteter og egnet fungering.

Menn har f.eks. fått i oppgave å jobbe og forsyne deres familie. Kvinner har fått i rollen moderskap og å se etter husstanden. Islam sier at likhet er viktig for begge kjønn og legger vekt på at rollene verken er eksklusive eller ufleksible. Dette betyr ikke at en kvinne ikke kan jobbe eller tjenestegjøre i samfunnet, eller at menn ikke har noe ansvar for deres barn eller husstand.

Det er interessant å merke seg at pengene som kvinner tjener dersom de velger å arbeide er deres egne og deres ektemenn har ingen rett over dem. Derimot er det menn som må forsørge hele sin familie økonomisk. Alt dette er i direkte kontrast til statusen kvinner hadde før Islam ble åpenbart.

Kvinners status før Islam
Før Islam ble åpenbart ble kvinner behandlet veldig strengt. Det var akseptert at jentebarn ble begravd levende og kvinner ble behandlet som formue og gjenstand for seksuell nytelse. Islam forandret alt dette og ga læren om likestilling for begge kjønn. Den ga også kvinner rett til arv og de mottok som følge av dette deres forfalte andel som beskrevet i Sharia loven (islamsk lov). En kvinne er berettiget til individuelt eierforhold av eiendom som en mor, kone, datter eller søster, rettigheter som kvinner i England fikk flere hundre år senere.

Den ærverdige Profetensaw opphøyet den intellektuelle og åndelige statusen til kvinner og sa at å erverve kunnskap er en påliggende oppgave for hver muslim, menn og kvinner. Den ærverdige Profetensaw i Islam visste om den vesentlige deltakelsen kvinner måtte ha for å bygge samfunnet. Han la stor vekt på oppdragelsen av jenter og sa: ”En mann som har to døtre og oppdrar dem og utdanner dem på den beste måte etter sin evne vil være berettiget til paradis.”