Ja. Moskeer er åpne både for menn og kvinner, men de ber i separate områder og som oftest også i separate saler. Grunnen til dette er at ingenting skal distrahere dem fra å ha fokus på Gud når de ber. Stillingene i en islamsk bønn gjør også at det gir mening for at menn og kvinner ikke ber sammen, slik at alle kan ha sitt fokus rettet mot Guds ihukommelse.


Ikke alle moskeer i verden har separate bønnesaler for menn og kvinner, men de fleste har det. Et godt eksempel på en moské med atskilt bønnesal for både menn og kvinner, er Baitul Futuh moskeen i Lonond, Storbritannia. Den ble konstruert for å sikre at bønnesalen for kvinner var like stor som mennenes bønnesal, noe som inviterer alle til moskeen uten å gjøre forskjell. Den har også stellerom for barn og et lydtett barnerom så alle kan være tilstede uten forstyrrelse.

Islams ærverdige Profetsaw har instruert muslimske menn om at de ikke skal hindre deres ektefeller fra å besøke moskeer, selv om natten. Ibn Umar beretter: Profetensaw sa: ”Tillat kvinner å gå til mosken om natten” (Jf. Sahih Bukhari, Bind 2, bok 13, nr 22)

Det er viktig å huske at en moske i tillegg til å være et sted for tilbedelse, også spiller stor rolle som læresenter for samfunnet og spiller en viktig rolle i det åndelige og sosiale liv for muslimske menn og kvinner. Alle kan derfor dra nytte av den.