dyr-i-islamAlle dyr er en del av Guds skapelse og muslimer har derfor plikt til å ta vare på dyr. Dyr har også fått rettigheter. Hvis en muslim behandler dyr med kjærlighet og følsomhet vil han bli velsignet av Gud. Mange dyr har dessuten spesiell viktighet i Islam. Den ærverdige Koranen nevner gjentatte ganger velsignelsen av honning som biene lager. Selv den ærverdige Profetensaw ble i sin tid reddet av et spindelvev i åpningen til hulen Thaur utenfor Mekka, da han søkte tilflukt fra sine motstandere.


Den ærverdige Koranen bekrefter at mange dyr er til nytte for menneskeheten, for transport og andre formål. Vi leser i kapittel 16, vers 9:
”Og (Han har også skapt) hestene og muldyrene og eslene, slik at dere kan ri på dem...” (kapittel 16, vers 9).

Mennesket trenger også kjøtt som en del av hans kost. Selv her har vi blitt lært hvordan man skal slakte dyr på en human måte slik at dyrene blir tatt liv av øyeblikkelig gjennom ett eneste kutt. Under de omstendighetene hvor flere dyr skal slaktes har menneskeheten lært av islam å gjøre dette på en måte slik at andre dyr ikke blir vitne til slaktingen. Dette er den grad mennesker skal tenke på følelsene til dyr.

Det berettes at Profeten Muhammadsaw har sagt :”En muslim planter aldri et tre eller dyrker jord, og fugler eller mennesker eller dyr spiser av dem, men det er en veldedighet på hans vegne” (Muslim).

Abu Hurairah beretter at ved en annen anledning sa Profetensaw:
”En mann som reiste langs veien ble veldig tørst og gikk ned til en brønn og drakk. Da han kom opp så han en hund som gispet pga tørst og slikket den fuktige jorden. ”Dette dyret lider like mye av tørst som meg”, sa mannen. Han gikk ned i brønnen igjen, fylte skoen sin med vann, holdt skoen med sine tenner og klatret opp og ga hunden vannet. Gud ble så tilfreds med hans handling at Han tilga ham alle hans synder” (Bukhari).

Dyr ble skapt av den samme Gud som skapte menneskene. For å kunne bli en mottaker av Guds medlidenhet og vennlighet må muslimer derfor også vise vennlighet overfor alle Hans skapninger.

Den ærverdige Profetensaw har også sagt:
”Alle skapninger er Guds barn og den beste blant dere er den som behandler Hans skapninger på ordentlig vis” (Mishkat).

Dyr er selvfølgelig inkludert i denne tradisjonen som skapninger av Gud.