religionenesdag-teaserEn del av de som besøker vår utstillinger i forskjellige biblioteker liker ikke det de finner her, rett og slett fordi de anser vår forståelse av Jesus som uforenlig med den kristne tro. Det burde imidlertid ikke være noe overraskelse at det finnes mennesker som mener noe om Jesus og kristendommen som strider mot det mange kristne mener. BBC for eksempel har laget en dokumentar som heter Did Jesus die?, hvor de tar opp teorien om at Jesus er begravd i Kashmir. I og med at mennesket er fritt til å mene og tro hva det vil, er det ikke noe problem at Ahmadiyya Muslim Jamaat skulle mene noe annet om Jesus enn det som er den vanlige norske forståelsen av Jesus. Hva den nå enn måtte være.

Ahmadiyya Muslim Jamaat setter opp utstillinger om islam rundt omkring i Norge. Disse har som formål å informere om hva islam er. Mange har mangelfulle og misforståtte forestillinger om islam. Disse forestillingene kan være med på å skape barrierer mellom forskjellige grupper i samfunnet. Vi ønsker med disse utstillingene å bryte ned fordommer, bidra til mer forståelse, toleranse og til mindre polarisering. For å arrangere en slik utstilling er det ikke nødvendig å mene det samme som alle andre i Norge. Vi tror for eksempel at Gud finnes, mens det i Norge finnes mennesker som bekjenner seg til en ateistisk forståelse. Dette betyr imidlertid ikke at vi ikke kan samarbeide om et bedre samfunn, basert på felles interesser. Vi har alle interesse av å ha et samfunn så fritt som mulig for polarisering og frykt.

Vi forbeholder oss derfor retten til å mene hva vi vil om Jesus. Det kan kort nevnes her at vår forståelse av Jesus var at han var sendt av Gud, at han var en rettledet og velsignet person, og en av de viktigste religiøse skikkelser i historien. Det er også viktig å gjøre det klart at målet med utstillingene har ikke vært å forkynne vår forståelse av Jesus. Målet er interreligiøs fred og dialog. Dette burde også være en verdi det er fint å ha med seg nå i adventstida.