Mukarram Yasir Fawzi sahib, Murabbi Kristiansand, har publisert flere interressante artikler på sin blog islamssvar.blogspot.no. Han har skrevet innlegg om blant annet følgende tema:

 

Hvordan ble Koranen åpenbart og samlet?

"Koranen ble åpenbart gradvis i en periode på 23 år. Muhammad, som selv var analfabet, hadde noen faste sekretærer som ble samlet hver gang et nytt vers ble åpenbart. Disse disiplene skrev ned versene på skinn, blader, og bein. Det var også veldig vanlig å lære versene utenat med engang de ble åpenbart. I Arabia på den tiden var det meget uvanlig å nedskrive ting. Få kunne lese og skrive. Men til gjengjeld var araberne veldig gode på å lære tekster utenat. Ved Muhammads død hadde utallige muslimer lært seg hele koranen. i tillegg til det var skrevet ned på forskjellige materialer, som lå spredt i muslimske hjem..."

 

Hvorfor er det viktig å tro på Den Utlovede Messias?

"Hvorfor er det viktig å tro på Hazrat Mirza Ghulam Ahmad? Er man ikke muslim nok så lenge man bare tror på profeten Muhammad?  Det er mange som innrømmer at Hazrat Mirza Ghulam Ahmad var sann, men som fortsatt mener at de ikke trenger å gå over til Ahmadiyyamenigheten.
Det enkle og korte svaret til dette er at man må tro på Den Utlovede Messias(as) fordi han er en profet. Eller hvis han er en profet..."

 

Khatme Nabuat

" 'Muhammad er ikke far til noen av deres menn, men han er Allahs Sendebud og profetenes Segl'
Med dette verset som grunnlag prøver ikkeahmadiyyene å bevise at Muhammadﷺ  var den siste profeten. og at det ikke kan komme noen profet etter ham. Selve oversettelsen av verset er både vi ahmadier og andre muslimer enige om. altså 'Muhammad er ikke far til noen av deres menn, men han er Allahs Sendebud og profetenes Segl'... "

 

Intro

"Ahmadiyya Muslim Jamaat blir ofte betegnet som en liberal reformbevegelse innenfor islam. Innad vil vi faktisk heller betegne oss selv som fundamentalister. Jeg vet at dette nå har blitt et veldig negativt ladd ord. Men når jeg sier at vi er fundamentalister så mener jeg at vi går tilbake til fundamentene i islam, altså Koranen og Muhammads levemåte og lære. At vi ikke har samme syn på jihad, blasfemi og frafall, eller at vi forfekter et skille mellom stat og religion, så gjør vi ikke dette uten å bevise det fra koranen eller Muhammads egen handlemåte... "

 

Grunnlaget for Mirza Ghulam Ahmads erklæringer - fra Hadeeth (Muhammads sitater)

"Beviset på at han er reformatoren for det 14. århundre:... "
"Beviset på at han er Mahdi, altså Den Rettledede:... "
"Beviset på at han ikke bare er Mahdi men også Messias:... "
"Beviset på at han er profet:... "
"Beviset på at det ikke vil komme noen reformator etter Den Utlovede Messias, men at det vil være Khilafat-system istedet:... "

 

Muhammads forhold til Jødene

"Det viktig å vite at da Muhammad flyttet til Medina, ble han valgt til byens øverste leder av det store flertallet av innbyggerne. Før Muhammad og muslimene fra Mekka flyttet til Medina, bodde det fem stammer i Medina. Tre jødiske og to hedenske. Flertallet av de hedenske gikk fort over til islam, mens veldig få av jødene konverterte. De to hedenske stammene het Aos og Khazradj. Hver av de hedenske stammene var alliert med en eller to av de jødiske... "

 

Forskjellen mellom ahmadiyya- og sunni islam

" Ahmadiyya Muslim Jamaat skiller seg fra andre muslimer fordi de tror at:
1. Jesus ble riktignok hengt på korset, slik det fortelles i bibelen, MEN overlevde korsfestelsen fordi en død på korset ville vært en forbannet død. En død på korset eller under oppholdet i gravkammeret, ville heller ikke hatt noen likhet med tegnet til profeten Jona, som var levende hele perioden i fiskens buk. Etter at salven bidro til Jesu helbredelse, mener de at han dro videre østover for å forkynne til “de tapte får av Israels hus”, og døde en naturlig død. Han er gravlagt Kashmir. Ahmadiyya muslimenes grunnlegger Mirza Ghulam Ahmad, har skrevet en bok om dette emnet, der han gir sine argumenter fra Det nye testamentet, Koranen, Tradisjonene og andre historiske og medisinske bevis, eller kilder. Boken heter Jesus i India.
2. Muhammad ikke er den siste, men den beste profeten. Han er kun den siste lovgivende profet. Koranen åpner for flere profeter, og at man fortsatt kan motta åpenbaringer.
3. Deres grunnlegger, Mirza Ghulam Ahmad, er den Utlovede Messias, og også en profet underordnet Muhammad... "