secularNylig foreslo en leser – tydeligvis mer opptatt av Pakistans velferd enn meg selv – at jeg skulle etablere et politisk parti med det mål å etablere et sekulært unntak i landet. Jeg forklarte ham hvorfor denne ideen var helt ubrukelig. Bortsett fra min mangel på politiske kvalifikasjoner eller ambisjoner, er sekularisme bannlyst av et stort antall pakistanere som rett og slett ikke forstår konseptet.

Når denne korrespondansen skjedde nylig, hadde jeg ikke fått del i Pakistans justitiarius’ visdom om saken. Han ble nylig sitert for å ha implisert at dersom nasjonalforsamlingen besluttet å erklære sekularisme som Pakistans regjeringsform i stedet for islam, vil dette være uakseptabelt. Selv om dette var en personlig mening uttrykt under en høring om det 18. tillegget til grunnloven, kaster det likevel en dyster lys på det store spørsmålet om rollen til Høyesterett, også på dens stilling vis-à-vis Parlamentet.