indonesiaRegjeringen må oppløse Ahmadiyya fordi deres lære er mot en felles erklæring vedtatt av departementet, sa minister for religiøse saker, Suryadharma Ali. "Ahmadiyya må oppløses fordi dens eksistens kan resultere i større problemer," sa Suryadharma tirsdag etter et møte i Representantenes hus, sitert av tempointeraktif.com.  Erklæringen sier tydelig at Ahmadiyya må ikke kunne spre seg raskt og bredt fordi det avviker fra islams lære – blant annet tror den ikke på Koranen som den siste hellige bok, sa han.


"Denne sekten tror ikke at Muhammed var den siste profeten, noe som er i mot islam. Om en slik forståelse kan anses som religiøs frihet, så mener jeg at det er for mye frihet", sa Suryadharma.

Regjeringen vil gå i gang med forberedelser for å oppløse Ahmadiyya etter Id-ul-Fitr, sa han.

(Kilde: www.thejakartapost.com/news/2010/08/30/ahmadiyah-must-be-disbanded-minister.html)