Halvor Tjønn - Muhammad biografiHalvor Tjønn har skrevet en bok om Muhammad. Det virker på enkelte som at nå har vi endelig tilgang på sjokkerende informasjon om Muhammad, akkurat som om islamkritikere tidligere ikke har greid å komme med slikt. Tidligere har vi blitt presentert myter om at islam ble spredd ved vold og at det er tvang i islam. Nå skal vi altså lære om Muhammad og hvor hevngjerrig og blodtørstig han var. Ikke rart at muslimene er som de er når de har et sånt forbilde. Som Arne Dvergsdal sier: «Problemet er selvsagt at mange av våre dagers 1,3 milliarder muslimer anser Muhammed som verdens mest fullkomne menneske, og handler deretter».

I sin anmeldelse av boka sier Arne Dvergsdal at Halvor Tjønn har gått til kildene. Dette er feil. Disse tekstene er ikke en del av grunnlaget for hvordan islam skal forstås. Halvor Tjønns bok baserer seg på Ibn Ishaqs biografi om Muhammad. Hans verk tilhører sira-litteraturen og er ikke en av de tre kildene islam baserer seg på. islam baserer seg på følgende: Koranen, sunnah og hadith, altså ikke sira-litteraturen.

Sira-litteraturen er ikke en sikker kilde. Da denne litteraturen ble produsert gjennomgikk den ikke den samme verifisering som hadith-litteraturen var gjenstand for. Derfor er dette et sterkt ankepunkt imot den. Hadith-litteraturen ble nøysommelig samlet. Ibn Ishaqs bidrag til hadith er særdeles lite brukt og er ikke særlig troverdig ifølge lærde i hadith.

En av Ibn Ishaqs kritikere, Imam Malik, levde i hans samtid og de bodde begge i Medina. Imam Malik som regnes for å ha rapportert veldig sikre hadith, det vil si godt verifiserte historier om Muhammad, gikk hardt ut mot Ibn Ishaq og gikk så langt som å kalle ham en løgner, nettopp på grunn av det han påsto om Muhammad. Derfor er Halvor Tjønns undertittel «slik samtiden så ham» høyst tvilsom og ifølge mange muslimer helt feil.

Halvor Tjønn og hans meningsfeller trer med sine bidrag inn i rekken av islamkritikere som ikke har vært nøye nok med sine kilder. Jeg håper for vårt samfunns freds skyld at slike bidrag ikke skal få særlig fotfeste.

(Kilde: http://www.dagbladet.no/2011/04/28/kultur/litteratur/bok/debatt/16338857)