Integrering i det norske samfunnetDette var temaet for åpent møte arrangert av Det norske Arbeiderparti i Lørenskog. Noen titalls personer hadde møtt opp på Dovre bolig- og service senter. Hovedgjesten var Kjell Engebretsen, tidligere stortingsrepresentant, men også varaordfører Ragnhild Bergheim var tilstede. President for MKA Norge, Zahoor Ahmad, fikk ved denne anledningen mulighet til å holde foredraget om temaet for dagen: Integrering i det norske samfunnet.

I sitt foredrag la han vekt på at opplysningsvirksomhet er viktig for å fremme integrering av et individ i samfunnet. Han påpekte at vi bør benytte oss av alle de kanalene som er tilgjengelige, det være seg kulturelle, religiøse eller i form av utdanningsinstitusjoner. Han sa:

"Vi må ikke skape forskjeller som ikke er der, tver om bør vi se positivt på de få forskjellene som er der og arbeide for å kunne nyttiggjøre seg av dem. Jo tryggere vi blir på hverandre, desto tryggere samfunn vil vi kunne skape og desto lettere vil det bli å integrere".

Kjell Engebretsen vektla hvordan arbeidsplasser kunne være en viktig integreringsarena. Han på viktigheten av kunne språket og følge landets lover og regler. Han viste samtidig til nordmenn som hadde flyttet til USA og hvordan de hadde bevart den norske kulturarven gjennom å bosette seg i samme område, snakke norsk, følge norske skikker, osv. Han viste forståelse for at også personer med minoritetsbakgrunn i Norge gjorde det samme, men påpekte at dette var med på senke hastigheten for integreringsprosessen.

Etter foredragene ble det en kort pause for kaffe og kaker. Senere fikk de oppmøtte anledning til å kommentere og stille spørsmål til foredragsholderne. Møte ble avsluttet ved talen til Roar Solbakken.