Furuset moske - kuppelen på plassDet er med glede vi kan rapportere om en historiske hendelse som fant sted 14. juli 2009. Da kom takkuppelen på plass i Bait-un-Nasr, moskeen på Furuset og prosjektet har kommet et skritt nærmere ferdigstillelse. MKA Norge er spesielt glade for begivenheten da vi har stått på og gjort vårt blant annet i form av dugnadsarbeid, beplantning på området, vakthold, osv. Også bilistene på E6 har fått en ny attraksjon å se på, vid og høy kan kuppelen og minareten sees på fra lang avstand.

Det er mye aktivitet på byggetomta ved Furuset Forum og man kan klart se mange folk i arbeid. Jan Lindahl, prosjektleder fra Obos, informerer oss om at de nå skal i gang med å tette igjen verandaen, sørge for ventilasjon og det elektriske, og så skal det hele isoleres. Prosjektet har gått saktere enn planlagt av diverse årsaker. I mange år var det vanskelig å finne entreprenør som kunne ta på seg arbeidet etter at den forrige entreprenøren gikk konkurs, ei heller ville noen stille garanti for det utførte arbeidet.

I fjor ble så en tysk entreprenør, Lig Bau, hentet inn for å gjøre prosjektet ferdig. Arbeidet ble imidlertid også forsinket på grunn av den verste snøvinteren siden 1987. Men nå går arbeidet mye fortere. Målet er at moskeen skal være ferdig innen 3 måneder.

– Det er med stor glede vi ser på at Bait-un-Nasr moskeen skal snart stå ferdig. Vi begynte på dette prosjektet for ti år siden, så er vi meget glade for at det blir ferdig i år, sier Amir sahib AMJ Norge, Zartasht Munir Ahmad Khan. Han bemerker videre at det vil bli en veldig vakker bygning som vil passe godt inn i lokalmiljøet.

Jan Lindahl, prosjektleder fra Obos, inspiserte arbeidet sammen med Malik Mahmood Ayaz, ansvarlig for mosképrosjektet. Han kunne fortelle oss at arbeidet som er gjort hittil ser veldig greit ut, og at bygningen skal være i hvitt og gulhvitt farge.

Imam Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge, Ch. Shahid Mahmood Kahloon, bemerker hendelsen i følgende ordlag:

"Når man ser minareten og kuppelen, tenker man automatisk på en moske. Det betyr at vi har kommet et steg nærmere ferdigstillelse av moskeen og det er både vi og menighetens medlemmer meget glade for". 

Bait-un-Nasr moskeen med en kapasitet på nær 5000 mennesker blir etter alt å dømme Nordens største moské. Moskeen har ikke bare blitt et landemerke på Furuset, men også en ny attraksjon i Oslo som er verdt å besøkes når den engang står ferdig.