mka-usa-united-nationsFor Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya USA sin historie var 14. November, 2014 en bemerkelsesverdig dag. Rundt 25 land var tilstede da Sadr MKA USA, Dr. Bilal Rana, adresserte ambassadører, landets representanter og ulike internasjonale ledere i sin tale "Islamic Solutions to Muslim Youth Radicalization" ved de Forente Nasjoner, New York.