MAA og MKA følger Waqfe-nau sin pensum, etter Hudooraba sine instruksjoner:

* Ijtema pensum er tilgjengelig på:

- ATFAL: Pensum Ijtema MAA Norge

- Khuddam: Pensum Ijtema MKA norge

Innledning

Kjære khuddam brødre: Assalamo Aleykum Warahmatollahi Wabarakatoho.

Gratulerer med det nye MKA året 2016-2017 som begynner fra 1. November til 31. Oktober. Som dere vet ble MKA etablert i 1938 av den 2. kalifen, Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad (måtte Allah være tilfreds med ham). Et av hoved målene var å øke kunnskapsnivået hos khuddam slik at de kunne gi svar på alle tids spørsmål og forsvare Ahmadiyyat. I forbindelse med dette lager Talim avdelingen et pensum som jeg håper vil bidra mye med å nå vårt mål. Inshallah.

Derfor har Talim avdeling en viktig rolle i MKA organisasjonen, nemlig å jobbe sammen med alle khuddam i majlis slik at deres kunnskapsnivå kan økes. All jobb som Talim og alle avdelinger i MKA gjør, blir bare vellykket når dere tar dette på alvor. Måtte Allahs velsignelse være med dere.

Mål (Inshallah)

Målet for Talim-avdelingen er å øke det religiøse kunnskapsnivået hos khuddam. Talim-avdelingen skal:

 • Legge til rette for opplæring i:
  • Bønn (Namaz) med oversettelse
  • Den hellige Koranen
 • Fremme vanen med å studere litteratur av:
  • Den utlovede Messiasas
  • Khulfa-e-Ahmadiyyat
  • Andre akademikere fra Jama’at

Årspensum

Etter Hazur (aba) sine instruksjoner så skal Talim avdelingen følge samme pensum som for Waqfe-nau. Så alle khuddam og atfal følger denne etter sin alder.

Link til årspensum:  Engelsk  |  Urdu  |  Den norske oversettelsen kommer snart