MKA og MAA vil inshallah i samarbeid med Waqfe Nau fremover avholde sine klasser sammen på først og tredje søndag i måneden. Det vil være aldersinndelte klasser og gjelder alle atfal og khuddam. Mens atfal vil følge waqfe nau pensum vil khuddam i større grad ha en undervisningsform som er kjent fra temakveldene, med noen unntak. Tidspunkt er fra kl.12-16.