Å frembringe og forklare islams budskap i klare ordlag på en slik måte at enhver forstår innholdet er pålagt muslimer, og spesielt oss ahmadi muslimer. MKA Norge begynner derfor en ny serie av artikler som er ment å være en inspirasjon og bidra til økt engasjement innenfor tabligh feltet.

Les mer …

Khalifat-ul-Masih V - Hadrat Mirza Masroor AhmadDen femte overhode for Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, holdt et foredrag i det britiske parlamentet for parlamentsmedlemmer og andre eminente personligheter i forbindelse med finanskrisen. I denne artikkelen presenterer vi for dere hele foredraget. Her er mange nyttige råd å finne, både på det personlige, lokale, nasjonale og internasjonale plan.

Les mer …