eid-ul-adhaSiden menneskets eksistens har det funnet sted begivenheter som senere har preget dets følelser, tenkning og handlinger. Noen hendelser har hatt så stor betydning at de har dannet grunnlag for ritualer og feiringer. Muslimene markerer noen av disse begivenhetene, og blant de største markeringene er høytiden Eid-ul-Adha. Eid-ul Adha feiringen, eller offerfeiringen som den også blir kalt, har sitt opphav tilbake til Profeten Abrahams tid.

Les mer …

forskjellAhmadiyya-bevegelsen i islam ble grunnlagt i India i 1889, og vi betegner oss selv som ahmadimuslimer. Vi har samme trosbekjennelse som det store flertallet av muslimer, sunnimuslimene. La Ilaha il-Allah, Muhammadur Rasolollah – Ingen er verdig tilbedelse foruten Allah. Muhammad er Allahs sendebud. Vi har den samme Koranen som alle andre muslimer. Det betyr at det ikke er noen forskjell på den arabiske teksten i våre Koranutgaver og den arabiske teksten i hvilken som helst annen Koranutgave utgitt av andre muslimer. Forskjellen ligger i hvordan teksten tolkes og oversettes.

Les mer …

religionenesdag-teaserAhmadiyya Muslim Jama'at har en lang tradisjon for å arrangere Religionenes dag. Tradisjonen ble igangsatt av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, den siste tidens reformator og profet. Han understreket at religionsdialog motvirker konflikt og det derfor skulle arrangeres en sammenkomst hvor reprsentanter for forskjellige religioner kunne samles og ha foredrag om ett emne hvor alle foredragsholdere tok utgangspunkt i sine hellige skrifter. Dette forslaget ble satte i praksis og idag arrangerer Ahmadiyya Muslim Jama'at slike konferanser og dialogsmøter verden over for å fremme forståelse og toleranse og derved legge grunnlaget for fred i samfunnet.

Les mer …

kaba_02Hvordan kan islam hevde å være fredens religion? Religiøs ytterliggående tolkning av mennesker - regel eller unntaket? Er det religionen i seg selv eller et mindretall av dens etterfølgere som har sørget for å gi religionen dette ry? Har religionen noen gang tidligere blitt misbrukt til å oppnå politiske eller økonomiske fordeler? Hva mener islamkritikere? Hva sier Koranen? Vi leser i Koranen: “...Den som dreper et menneske, hvis det ikke er for (mord på) et menneske eller opprør i landet, skal det (for ham) være som om han har drept hele menneskeheten. Den som lar det i live, skal det (for ham) være som om han har holdt hele menneskeheten i live.” (Koranen, 5:33).

Les mer …

ReligionerOgså i år som tidligere år arrangeres Religionenes dag. Tema for konfreansen i år er "Min religion/livssyn og internasjonal fred og solidaritet". Konferansen finner sted den 27. oktober 2011 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, med programstart kl.1800. Programmet vil vare i ca. 1 1/2 time og vil avsluttes med en spørsmål/svar sesjon til panelet som vil bestå av representanter for forskjellige religioner og livssyn. Arrangementet har til hensikt å bidra til økt innsikt i hva de ulike religioner og livssyn mener om et bestemt emne, og å øke dialogen på tvers av ulike religioner og livssyn. Vi minner de oppmøte om at dette ikke er en diskusjonsforum, men en opplysningsforum slik at de oppmøte får informasjon om det valgte temaet .

Les mer …

Flere artikler …