10-conditions-thumbHer finner du en oversikt over betingelsene for Baiyat (opptagelse) i Ahmadiyya Muslim Jamaat (menighet) - Av Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad fra Qadian, Den utlovede Messias og Imam Mahdi – fred være med ham.

LAST NED PLAKATEN HER

Hazooraba har gått i dybden på hver og en av disse betingelsene utover flere taler. Disse er blitt publisert i boken "Conditions og Bai'at and Responsibilities of an Ahmadi" og er tilgengelig på engelsk på alislam.org.