tarbiyyatseminar_miniOpplæringsseminaret som ble arrangert 24.10.2009 ble vellykket. Programmet begynte med resitasjon av den ærverdige Koranen etterfulgt av diktopplesning. Mohtamim Tarbiyyat leste opp agendaen for resten av seminaret. Deretter var det et innlegg av Sadr MKA Norge.

Bilder fra arrangementet er lagt ut.

Programmet fortsatte videre med gruppeinndeling og gruppediskusjoner. Temaene for de forskjellige gruppene var:

  1. Utfordringer knyttet til forelskelse og kjærlighet
  2. Hvilke utfordringer møter man etter giftemålet?
  3. Sladder og baksnakking - en onde som ødelegger familielivet

Gruppeinndelingen ble foretatt i forhold til alder og sivilstatus. Vi fikk dannet to grupper med de som var allerede gift, mens det ble dannet en stor gruppe for de som enda ikke hadde giftet seg.Spørsmål og svar - sesjon - Opplæringsseminar 24.10.2009 Det var stor aktivitet i alle gruppene og khuddam var livlig engasjerte i å både undersøke årsaker og mulige løsninger på problemstillingene. Gruppediskusjoner varte i ca. en time.

Deretter begynte spørsmål og svar-sesjon med Imam Shahid Mahmood Kahloon. Først ble lagt fram rapporter fra gruppediskusjoner, og så braket det løs med spørsmål. Khuddam stilte mange relevante og konkrete spørsmål som de fikk gode svar på og begrunnelser for. Mens denne sesjonen pågikk, sørget 3 - 4 atfal for å dele ut forsyninger til alle deltakere. Noen valgte også å hjelpe seg selv med forsyningen.

På slutten av dagen var tilbakemeldingene entydige fra samtlige khuddam som hadde deltatt på seminaret. Slike seminarer vil vi ha mye mer av og ofte.

Sadr MKA Norge kunngjorde på stedet at MKA vil strebe å arrangere minst et slikt seminar hver måned. Seminaret ble avsluttet med stillebønn ledet av Imamen.