Gi blod! - oppfordring fra MKA NorgeDet finnes ingen erstatning for blod. Blod kan verken kjøpes eller fremstilles kunstig. Den eneste måten til å skaffe blod er våre medmennesker som er villige til å gi sitt blod til for andre. Pasientene og helsevesenet er helt avhengig av blodgivernes frivillige innsats. Siden blod har begrenset holdbarhet er det et konstant behov for nye forsyninger. Med denne hensikten har det blitt opprettet flere blodbanker over hele landet.

Les mer …

MKA Norge er engasjert i forskjellige prosjekter. En del av disse er veletablert, slik som nyttårsdugnad, mens andre er under utvikling. Vi arbeider for at slike prosjekter over tid kan være til nytte for både Ahmadiyya Muslim Jamaat og befolkningen generelt.

  • MKA Norge blir samarbeidspartner med Alna for Alle i deres prosjekt Gå for Alna. (12.08.2009). Prosjeket  ble vellykket gjennomført den 26. september 2009.
  • Vi gjennomførte dør-til-dør innsamlingsaksjon til støtte for jordskjelvofrene på Haiti den 23. og 24. januar 2010. Innsamlede midler på over 60 000 kr ble donert gjennom Humanity First Norge. (24.01.2010)
  • Det ble gjennomført 3 - 4 innsamlingsaksjoner i forbindelse med flomkatastrofen i Pakistan og innsamlede midler ble donert til de trengende gjennom Humanity First Norge i form av mat og livsnødvendig utstyr (01.10.2010). Det ble også gjennomført en innsamling innad i menigheten hvor innsamlede midler ble donert til Røde Kors gjennom Alna Bydel, Oslo.
  • En innsamlingsaksjon ble gjennomført i forbindelse med jordskjelvet og tsunami i Japan og penger ble donert til Humanity First Norge. (10.04.2011)
  • Innsamling i tilknytning tørkekatastrofen i Afrika er i gang. Vi har hittil hatt 1 innsamlingsaksjon, flere slike aksjoner er på trappene! (29.10.2011).

Denne siden vil oppdateres etter hvert som nye akjsoner gjennomføres eller prosjekter ser dagens lys, utvikles og etableres.