giblod_litenKhalifatul Masih Vaba ga MKA Norge instruksjoner ved sitt besøk i Norge i 2005 om å legge planer for at et stort antall khuddam verver seg som blodgivere. Planleggingsarbeidet i denne sammenheng har tatt sin tid, men nå går vi lysere tider i møte. Allerede 10. mai 2010 kommer Vibeke Svenningsen fra Blodbanken i Oslo, avdeling Ullevål sykehus.Målet med besøket er å gi khuddam nødvendige informasjon, samt gi dem mulighet til å stille eventuelle spørsmål de måtte ha  knyttet til blodgiving. Det er derfor ytterst viktig at flest mulig khuddam deltar på dette arrangementet, da dette arrangementet vil danne grunnlag for videre arbeid i prosessen.giblodgiliv

Program og sted for informasjonsseminaret i forbindelse med blodgiving er som følger:
Oppmøtested: Nor moské
Oppmøtetid: 17:30
Fordraget og presentasjon v/ Vibeke Svenningsen: 18:00
Spørsmål og svar sesjon

Khuddam som allerede har bestemt seg for å bli blodgivere oppfordres til å ta med deres AIMS ID. Dette for at registreringsarbeidet kan påbegynnes som nesteledd i prosessen.

Vibeke SveKhuddam som allerede har bestemt seg for å bli blodgivere oppfordres til å ta med deres AIMS-ID. Dette for at registreringsarbeidet kan påbegynnes som nesteledd i prosessenningsen