Diabetes_dag-furuset_moskeDen 14. november 2011 var det verdens diabetes dag, og det ble man også minnet på da man kjørte forbi Baitun Nasr moske på Furuset. Hele moskeen var lyst opp i blått og ga tydelig signal om deltakelse i markering av verdens diabetes dag. Når jeg ankom moskeen litt før klokka 18, så jeg at to damer og herrer fra Diabetes forbundet hadde møtt opp og var i gang med å sette opp stand. Jeg så rundt meg og fikk øye på en del eldre herrer som allerede hadde inntatt bygningen. Jeg ble seinere gjort klar over at det var faktisk enda flere damer som hadde møtt opp.Før det hele braket løs holdt Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet, en liten tale der han berettet om hvor mange som har diabetes, men ikke er klar over det. Etter overrekkelsen av blomsterbukketten til Bjørnar Allgot var forsamlingen på vei mot standen som Diabetes forbundet hadde satt opp rett ved inngangen. Her var det mange som var samlet allerede, en del hadde bare blitt stående der og hadde derfor gått glipp av innledningsseremonien. Mens en del nøyde seg med å ta informasjonsbrosjyre og lese i den, stilte andre stilte seg i kø for å få sjekket sitt blodsukker. Mange var spente og ivrige etter å få målt blodsukkernivå og det gikk i susende fart. Det var en jevn strøming med nye som stilte seg i kø og det hele gikk veldig fint for seg.

Vi ønsker å benytte anledningen til å takke Diabetes forbundet for dette fine initiativet og ser frem til å kunne videreføre samarbeidet for å fremme helsemessige tiltak med tanke på reduksjon av diabetes i Norge, blant annet gjennom opplysningsarbeid.