Informasjon vedrørende Chanda Majlis og Chanda Ijtema

Chanda majlis brukes til å fremme organisasjonens arbeid innenfor forskjellige områder i henhold til årsplan og gitte mål. Chanda ijtema brukes i sin helhet til å dekke utgifter knyttet til årsstevne.

Vi har to typer av chanda for majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya:

  1. Chanda Majlis
  2. Chanda Ijtema

Satser for chanda majlis:
Khuddam som har arbeid og inntekt, fast eller variabel, skal betale 1% av årsinntekt, minimum 400,- NKr i året.
Studenter og arbeidsledige har også det samme faste beløpet på 400,- NKr per år.

Khuddam som har inntekt, kan beregne sin chanda ved hjelp av chanda kalkulator.

Satser for chanda ijtema:
Enhver khadim med inntekt inntil 10 000 skal betale 200,- NKr i chanda ijtema per år.

Khadim som har en månedsinntekt større enn 10 000 NKr, skal bidra med 2% av månedsinntekten i chanda ijtema en gang i løpet av året.


Vi har også de samme typer av chanda for Atfal-ul-Ahmadiyya:

Satser for chanda majlis:
Enhver tifl skal gi 150,- NKr i chanda majlis per år.

Satser for chanda ijtema:
Enhver tifl skal gi 150,- NKr i chanda ijtema per år.


Betalingen kan gjøres på følgende måter:

  • nettbank
  • Qaid Majlis
  • Nazim Mal Majlis
  • Mohtamim Mal Majlis
  • Sec. Mal Jamaat

Betaling via nettbank:
Betalingen gjøres til kontonummer tilhørende den lokale jamaat som du er medlem av. En liste over samtlige jamaat og tilhørende kontoer er tilgjengelig. Det er viktig at betaleren oppgir AIMS ID, type chanda og nødvendig informasjon knyttet til fordelingen av innbetalte summen i boksen for "Tilleggsinformasjon" eller liknende i nettbanken.