chandaMKA Norge har nå, i tillegg til de lokale Jamaat, fått opprettet egne bankkonti. Det betyr at Chanda innbetalinger til MKA (Chanda Majlis og Chanda Ijtema) skal direkte inn til MKA sin egen konto - Mens de andre Jamaati Chandajaat skal betales direkte til den lokale Jamaat sin egen konto. NB: Husk å skrive AIMS ID og hvilken Chanda det betales for i meldingsfeltet ved betaling.Lokal Secretary Mal vil få tilsendt en BBS-melding pr. post hvor det vil stå hvilke medlemmer som har betalt og hvor han også får meldingen som medlemmene har skrevet. Lokal Secretary Mal skal kvittere i henhold til denne meldingen. Kvitteringen vil bli levert til betaler av lokal Secretary Mal.

 

Konto for Chandajaat Khuddam

KontoKontaktperson
1600 40 38669 Razi Ahmed Minhas

 

Konti for Jamaati Chandajaat

Konto Region Postnummer og -sted Kontaktperson
1503 17 30640   AMJ Bairoon   0266 OSLO   Sentralt
1503 17 30519   AMJ Drammen   3024 DRAMMEN   Haroon Sheikh
1503 17 30624   AMJ Holmlia   1413 TÅRNÅSEN   Mohammed Waris
1503 17 30586   AMJ Kløfta   2041 KLØFTA   Ahmadiyya Muslim Jamaat Kløfta
1503 17 30608   AMJ Kristiansand   4635 KRISTIANSAND   Zeeshan Ahmed
1503 17 30616   AMJ Lambertseter   1279 OSLO   Owais Mahmood
1503 17 30578   AMJ Lørenskog   1473 LØRENSKOG   Ahmadiyya Muslim Jamaat Lørenskog
1503 17 30500   AMJ Baitun Nasr   0673 OSLO   Naseeruddin Hamayun
1503 17 30535   AMJ Nittedal   1481 HAGAN   Ishtiaq Shakir Ahmed
1503 17 30659   AMJ Nor   0768 OSLO   Kaiser Ahmad Basit
1503 17 30667   AMJ Stovner   0955 OSLO   Rafi Ahmad Minhas
1503 17 30527   AMJ Trondheim   0266 OSLO   Sentralt
1503 17 30543   AMJ Tønsberg   3159 MELSOMSVIK   Naeem Ahmed
1503 17 30551   AMJ Tøyen   0665 SLO   Ahmadiyya Muslim Jamaat Tøyen