majlis-e-sjora - mka norge - 2009Lørdag, den 19. september 2009 vil det arrangeres den 20. Majlis-e-Sjora (råds samling) for MKA Norge. Programmet vil offentliggjøres så snart den er klar. Det er viktig å bruke tiden fremover til å ihukomme Gud og be for en vellykket arrangering av Majlis-e-Sjora. Det er også viktig at alle deltakere møter presis til fastsatt tid. Kom med åpent sinn og be spesielt om at må Allah rettlede oss til å foreta de riktige avgjørelsene.

Råds samling 2009 - MKA NorgeMange majalis har fortsatt ikke valgt sine representanter til denne nasjonale råds samling. Majalis som ikke får valgt sine representanter innen fristen vil selv sørge for å minke deres påvirkningskraft i forhold til forslagene som fremmes i råds samling.

Khuddam må være klar over at Qaid Majlis kan bare utføre jobben sin på skikkelig vis først når de støtter opp om ham og har nær kontakt med ham. Det er også da han vil kunne legge frem deres synspunkter i råds samlingen. Dessverre vil han ha lite å si når khuddam ikke formidler sine tanker og meninger til ham.

Khuddam som stadig er i kontakt med sin Qaid Majlis har også ofte muligheten til å fremme forslag for å forbedre arbeidet med MKA på lokalt plan. Jeg ser frem til og håper at enda flere khuddam blir bevisst sitt ansvar overfor Qaid Majlis.