Program Madsjlis-e-sjora 2009Vi møtes i Nor moske på Frogner kl. 11. Husk å møte presis. Programmet begynner med resitasjon av den ærverdige Koranen. Deretter blir det ed og dikt, før sekretær for Majlis-e-Sjora tar opprop. Dette etterfølges av åpninstalen til Sadr MKA Norge. Resten av programmet følger.

  • Regler for Sjora
  • Årsrapport for MKA Norge
  • Innkomne forslag til Majlis-e-Sjora 2009 Inndeling i komiteer
  • Rådssamling i komiteer

Andre sesjon

  • Resitasjon av den ærverdige Koranen
  • Opprop av de fremmøte
  • Rapporter fra komiteledere/sekretærer
  • Pause for Zuhr-bønn
  • Rådssamling og diskusjon i plenum
  • Avslutningstale og stillebønn