Madsjlis-e-Amila MKA Norge - 2009 - 2010Søndag, 1. november 2009 holdt medlemmene av nasjonale Majlis-e-Amila sitt første møte på Nor moské under ledelse av Zahoor Ahmad Ch., Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Norge. I dette møte hadde de fokus på planer for det nye året, aktivere khuddam på lokalt plan og samarbeid av avdelingene imellom. Amir AMJ Norge deltok også på MKAs nasjonale Amila møte.

Medlemmene av nasjonale Majlis-e-Amila fikk utdelt årsplan for deres avdeling. Denne årsplanen med tilhørende arbeidsoppgaver på lokalt plan har allerede blitt delt ut til Qaidin. Medlemmer av Majlis-e-Amila skal nå følge opp og legge til rette for at arbeidet på lokalt plan blir gjennomført. Det vil utvilsomt kreve mye arbeid og krefter fra khuddam på lokalt plan.

På slutten av møte hadde MKAs nye nasjonale Amila æren av ha Amir AMJ Norge på besøk. Medlemmer av Amila ble presentert med deres respektive ansvarsområder, og de fikk også gode råd knyttet til videre arbeid. På slutten av møte ble det også tatt bildet med den nye nasjonale Majlis-e-Amila MKA Norge.

Nasjonale Madsjlis-e-Amila MKA Norge - 2009-2010