Nasjonale Majlis-e-Amila MKA Norge, godkjent for perioden 2010 - 2011 av Khalifatul Masih Vaba, avhodlt sitt første møte på Baitun Nasr moské under ledelse av Zahoor Ahmad Ch., Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Norge. I dette møte hadde de fokus på planer for det nye året, aktivere khuddam på lokalt plan og samarbeid av avdelingene imellom. Amir AMJ Norge deltok også på MKAs nasjonale Amila møte.

Medlemmene av nasjonale Majlis-e-Amila som var tilstede fikk utdelt årsplan for sin avdeling. Denne årsplanen med tilhørende arbeidsoppgaver på lokalt plan ble også delt ut til de Qaidin som hadde møtt opp. Både Qaidin og medlemmer av Majlis-e-Amila skal nå følge opp og legge til rette for at arbeidet på lokalt plan blir gjennomført. Det vil utvilsomt kreve mye arbeid og krefter fra khuddam på lokalt plan.

På slutten av møte hadde MKAs nye nasjonale Amila æren av ha Amir AMJ Norge på besøk. De tilstedeværende presenterte seg selv med sine respektive ansvarsområder, og de fikk også gode råd knyttet til videre arbeid. På slutten av møte ble det også enkel servering.