sadr_2009Nasjonale Majlis-e-Amila MKA Norge, godkjent for perioden 2011 - 2012 av Khalifatul Masih Vaba, avhodlt sitt første møte på Baitun Nasr moské under ledelse av Zahoor Ahmad Ch., Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Norge. I dette møte diskuterte de videre planer med tanke på barn og unges deltakelse, gjennomføring av besøksrunder, økt samhold og ansvaret til medlemmer av nasjonal majlis-e-amila. Forskjellige tiltak som kunne bedre kommunikasjon og øke samarbeid mellom styremedlemmer, regionsledere og arbeidsgruppene ble også diskutert og en foreløpig plan ble vedtatt.

Medlemmene av nasjonale Majlis-e-Amila som var tilstede var ivrige, konsentrerte og kom med mange positive og reflekterte innspill. Det var tydelig at de ønsket å ta fatt på sine oppgaver og gjøre det bra. Fremover vil det være viktig med besøksrunder i forskjellige lokale regioner, oppfølging av regionsledere og ikke minst rekke en hjelpende hånd til arbeidsgrupper på lokalt plan. Målet er at disse arbeidsgruppene sammen med regionsledere skal i lengden bli autonome og kunne gjennomføre prosjekter vedtatt av styret uten særlig innblanding fra sentralt hold.  

Flere styremedlemmer [medlemmer av Majlis-e-Amila] skal nå derfor få ansvar for å følge opp og legge til rette for at arbeidet på lokalt plan sammen med regionsledere [Qaidin]. Styret har også ansvaret for tilstrekkelig veiledning av regionsledere i forbindelse med "Bli kjent, og bli med"-prosjektet. Dette vil utvilsomt kreve mye arbeid og krefter også fra arbeidsgruppen på lokalt plan.

Under møte var det enkel servering og møte ble avsluttet med stillebønn.