Etter forespørsel fra Amir Sahib gikk MKA Norge i gang med dugnad ved Bait-un-Nasr moske (Furuset moskeen). Dugnadsarbeidet omfattet først og fremst snørydding i store deler av bygget.Det ble utført frivillig arbeid hver dag i ca. 3 - 4 timer av varierende antall khuddam. Arbeidet ble påbegynt den 27.02.2009 og varte frem til 08.03.2009. Det ble gjort dugnad for ca. 400 timer.

 

Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke alle som har deltatt i arbeidet, og ber om å huske meg i deres bønner. Jeg håper at vi i fremtiden vil kunne gjennomføre liknende dugnader med enda større entusiasme og deltakelse.

Bildegalleriet har nå blitt oppdatert med bilder fra dugnad ved Bait-un-Nasr.